A brazil Herceg szökési kísérlete

Újkori dráma 5 felvonásban

Neymar története úgy bontakozik ki a szemünk elõtt, mint egy görög dráma, aminek nem csak a végét nem ismerjük még, hanem  egyelõre azt sem, vajon tragédiát vagy komédiát látunk-e… Bármelyik is lesz, mindenkinek érdeke, hogy mihamarabb megtudjuk. 

A dráma, a líra és az epika mellett a harmadik alapvetû irodalmi mûnem. Eseménysort ábrázol, jelen idejû elõadásmódban. Alapszituáció van benne, amely a szereplõket drámai harcra készteti, sorsfordulatot mutat be, cselekménye sûrített, nem tér ki minden részletre. Alapjellegzetessége a konfliktus. A dráma, mint mûnem kettõ mûfajjal rendelkezik: ez a tragédia és a komédia.1

Elsõ fejezet: expozíció (alaphelyzet)

2017 nyarát írjuk. A katalán rebellis tartomány kisebb vereségeket szenvedett tavasszal: a sereghez erõsítésnek csatlakozó neves portugál zsoldos, Endre a stabilizálásra váró középszárnyban folyamatosan rosszkor tüzelt, már-már úgy tûnt az ellenség beépített embere. Pákó kapitány gránátjai általában messze az ellenséges állások mögé-fölé repültek, mintha egy újonc izgalma ragadt volna rá. Egyedül a francia légióban felnövõ, ébenfekete Sámuel kezében állt jól a fegyver, de õ sem tudott segíteni az argentin Leó király és helyettese, a brazil Herceg által vezetett lázadó seregnek a frontok áttörésében. Az európai hadjárat sikertelen lett, a talján hordák elsöpörték a lendületet vett sereget áprilisban, a királyi csapatok pedig hosszú idõ után újra megállították a hispán földön trónért csatározó katalánokat. Dicstelen végjáték volt ez a közel 100 éve tartó háborúban. Lajos helytartót így le is cserélik, a helyére kinevezett Ernõ tengernagy feladata pedig nem kisebb, mint újult erõvel, a sereget újraszervezve a világ meghódítására indulni. Elsõ állomás: az Újvilág.

Második fejezet: bonyodalom

Fõszereplõnk, a sereghez már négy éve csatlakozott brazil Herceg arcán ráncok jelennek meg az Újvilágba indulás elõtt. Váratlan a gondolkodóba esése, hiszen egy évvel korábban majdnem átállt az ellenséghez, de aztán a józan eszére hallgatva és némi a felsõbb körökbõl érkezõ ajándék hatására meggondolta magát és elhatározta, a következõ években fokozatosan a sereg élére áll és Leó királytól egyre több felelõsséget átvéve fogja rabigába dönteni az ellenséget. Igen ám, de az átállás gondolata és egy másik, idegen sereg csillogó zsoldja újra csábítóan kezdett fényleni elõtte, ráadásul hadi-tanácsadója is ördögien duruzsolt a fülébe. „Fiam, a szövetségek átalakulnak, új, erõsebb seregek fognak verbuválódni a francia légióban, ez a bárka pedig egyre csak gyengül, és hamarosan süllyedni kezd, ha még több torpedót kap. Nem szeretném, hogy rajta legyél akkor.” Ezek az ármánykodások azonban a társak és a sereg vezetõi elõtt rejtve maradtak, még ha pletykák szállingóztak is erre-arra a táborozó században. József-Mária tábornok ugyanis az új katonák sorozásával volt elfoglalva, ráadásul emlékezett rá: egy éve elsimított minden ráncot a sereg erejében kételkedõ brazil Herceg homlokán. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhetett volna…

Harmadik fejezet: válság, tetõpont

Hétfõ reggel van. A sorozás szépen halad. Visszatért a seregbe számûzetésébõl egy fiatal katona, Geri, a szõke ciklon, aki a ködös brit szigeteken és Itáliában is raboskodott egy ideig, mellé pedig talált a Tábornok egy portugál csiszolatlan gyémántot, akivel a lisszaboni seregszemlérõl tért vissza Katalóniában lévõ fõhadiszállására. Azóta Ernõ tengernaggyal közösen gondolkozva tervezik a katonák kiképzését és újabbak besorozását. Aztán megcsörren a telefon az irodának berendezett sátorban, éppen az Újvilágba való indulás elõtt. A kémek jelentenek. „A párizsi-katari szövetség… Bosszút forralnak ellenünk.” A tavalyi rémálom most újult erõvel hasít József-Mária tábornok fejébe: elõbb a sereget akarják szétzülleszteni azzal, hogy megszöktetik a brazil Herceget, majd tavasszal Katalóniában akarják a katonáink vérét venni az elõzõ évi megsemmisítõ vereségükért. Az idõ folyamatosan fogy, a konfliktus valósággá vált, valamit mielõbb tenni kell.

A franciák szöktetési kísérlete napvilágot lát a seregben is. Senki nem érti, mi és miért történik, miközben a sereg egy közös gyakorlatozásra készül Ernõ tengernagy vezetésével a tavalyi talján ellenség ellen az Újvilágban – semleges terep, megnemtámadási egyezmény érvényben augusztus végéig, megszokott ez már egy ideje, hogy esküdt ellenségek és régi ellenfelek idõre békét kötnek. Fõszereplõnk mindenesetre csak hallgat, a század többi katonája sem tudja kiszedni belõle, mik a tervei és hogy tényleg át akar-e állni az ellenséghez. Nem így ismerték meg, sokan kicsit csalódottak is. Bíztak benne. József-Mária tábornok közben éjt nappallá téve dolgozik a megfelelõ stratégián segítõivel és kémeivel, de a terepasztalon lévõ bábuk tologatása sem segít rajta. Tudja, hogy ha egy abszurd ötlettõl vezérelve be is zárja egy magánzárkába a Herceget, a francia-katari különleges egység akkor is meg tudja szöktetni õt, fõleg, ha számíthatnak az együttmûködésére. Telnek a napok, már péntek van, de tehetetlennek érzi magát… „Itt már csak egy valaki segíthet. Bingó!”

Negyedik fejezet: késleltetés

Furcsa helyzet ez Leó király számára is. Õ a harcmezõn edzõdött, az ellenség megfélemlítése élteti. Nemrég még a fõvárosi aknamezõrõl vezette haza gyõztesen társait, most az ellenséggel barátkozó bajtársát kell észhez térítenie. Más terep, és maga sem érti, hogy fajult idáig az ügy, bár azzal tisztában van, sokszor próbálták már összeugrasztani a Herceggel. A sereg bomlasztása eddig nem járt sikerrel, ezért most is biztos benne, hogy meg tudja gyõzni. Biztosra akar menni, Lajos és András hadvezéreket is maga mellé veszi. Fényes tavaszi hadjáratot vizionál neki, egyre nagyobb fõszereppel. A Herceg viszont rezignáltan bólogat csak, nem tûnik úgy, hogy meggyõzték. Az esti hadgyakorlat ettõl függetlenül kiváló eredményekkel zárul. Fõszereplõnk térdre kényszeríti a talján ellenséget, nem úgy tûnik, mintha cserben akarná hagyni társait. Mindenki bízik benne, elkerülhetõ a katasztrófa, nem történik árulás a következõ éjszakákon.

Ötödik fejezet: megoldás

Tavasz van, puskaporos a levegõ Kijevben. Több mint fél év telt el a nyári események óta, a háború ismét szedi az áldozatait Európa szerte. Közeleg azonban a vége, egy összecsapás van csak hátra. A rebellis katalán sereg újra Európai trónját akarja, miután végigmasírozott Kelet felé, ahogy a francia-katari légiónak is ez a terve Délrõl érkezve. Sorsszerû, hogy a két fél találkozik. Nyáron még nem szemtõl-szemben harcoltak, most a csatamezõn állnak egymással szemben. Mindenki azt várja, a brazil Herceg döntse el a harcot. Hogy kiderüljön, jól döntött-e a nyáron.

1 http://enciklopedia.fazekas.hu/mufaj/Drama.htm